Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 326
(2365 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2010 usnesení č. 396, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 326/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 90, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.