Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 327
(572 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, podepsaná v Praze 8. června 2010

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 327/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 49, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.