Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 335
(95 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vítězslav Jonáš, senátor Jiří Bis, senátor Tomáš Julínek, senátor Petr Vícha.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.11.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 22.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2010 usnesení č. 388, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 335/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 565, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 60, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 209/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 209
Novela z. o rozpočtovém určení daní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 209/0 dne 29. 12. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0209.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 81, usnesení č. 544).

Témata EUROVOC: administrativní členěníelektrická energiepřerozdělování příjmůregionální financerozpočtová pravidlastátní rozpočet