Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 337
(1572 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)týkajícímu se elektronického nákladního listu"

Navrhovatelem je ministr dopravy Vít Bárta.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.9.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 57.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2010 usnesení č. 393, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 54, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: dopravní dokladymezinárodní dohodamezinárodní silniční dopravanákladní dopravapřepravní předpisyratifikace dohodysmlouva o dopravě