Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 340
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslankyně Kristýna Kočí, poslankyně Karolína Peake.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 8. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 8. 2010 jako tisk 45/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 45
Novela z. o veřejných zakázkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 10. 8. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0045P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2010. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 9. 2010 na 4. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 9. 2010 na 4. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 38).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 21. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla 18 dnů (usnesení č. 43).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 45/3, který byl rozeslán 22. 9. 2010 v 13:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 99).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.9.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.10.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Václav Vlček, který nepřijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 340/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 573, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 423/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 11. 2010 poslancům jako tisk 45/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 11. 2010 poslancům jako tisk 45/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 162).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2010.

Témata EUROVOC: veřejná zakázkavypsání soutěže