Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 342
(2369 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007

Navrhovatelem je ministr dopravy Vít Bárta.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2010 usnesení č. 392, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 342/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 56, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.