Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 346
(584 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.10.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 11.11.2010 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 346/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 94, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.