Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 347
(39037 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2009

Navrhovatelem je Naděžda Kavalírová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.10.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.10.2010.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 347/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Svým usnesením č. 30, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.