Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 348
(438 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.10.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Palas, který přijal k tomuto tisku dne 5.1.2011 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 348/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 27.1.2011.

Svým usnesením č. 113, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.