Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 349
(2334 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.10.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 5.1.2011 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 349/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 27.1.2011.

Svým usnesením č. 114, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.