Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 354
(724 kB)
Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013

Navrhovatelem je ministr obrany Alexandr Vondra.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.10.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 132.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 354/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 570, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Témata EUROVOC: armádaudržování míruvojenská spoluprácevojska v zahraničí