Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 359
(997 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.10.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 151.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 359/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 27.1.2011.

Svým usnesením č. 106, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropské společenstvíJihoafrická republikamezinárodní obchod