Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 358
(595 kB)
Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 7. funkční období

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.10.2010.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 584, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.