Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 360
(561 kB)
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2010

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.10.2010.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 583, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.