Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 362
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 97
Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 97/0 dne 20. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 9. 2010 (usnesení č. 22). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 105).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 16, usnesení č. 105).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 3.11.2010 usnesení č. 381, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 362/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 3.11.2010.

Svým usnesením č. 587, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 11. 2010.
  Prezident zákon 18. 11. 2010 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 11. 2010.

Témata EUROVOC: cena energieelektrická energieobnovitelná energieobnovitelné zdrojesolární energievyužití solární energie