Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 368
(396 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.11.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 3.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 368/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 93, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.