Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 370
(1619 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.11.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Pavel Lebeda, který přijal k tomuto tisku dne 5.1.2011 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 370/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 97, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.