Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 372
(26 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 139
Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 14. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 124).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 42, usnesení č. 124).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 372/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 37, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 411/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2010.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůkapitálový trhkonsolidace státního dluhuveřejný dluh