Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 378
(304 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 81
Novela z. o základních registrech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 81/0 dne 10. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 42).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 81/2, který byl rozeslán 29. 10. 2010 v 14:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 92, usnesení č. 151).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 378/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Svým usnesením č. 26, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 424/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2010.

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůinformační legislativainformační politikainformační systéminformační systém pro potřeby řízeníseznamveřejná správa