Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 381
(2174 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách

Navrhovatelem je ministr dopravy Vít Bárta.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.11.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 181.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.2.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 381/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 138, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Austrálieletecká dopravamezinárodní dopravaČeská republika