Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 1
Petice za záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace

Navrhovateli jsou Milena Hamerská, Zdeněk Pavlíček, Jiří Pecháček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2011 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 1/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 307 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 308, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.