Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 3
(605 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím

Navrhovatelem je ministr dopravy Vít Bárta.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.11.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 193.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.2.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 3/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 140, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: družicemezinárodní dohodasatelitní navigace