Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 9
(31 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 133
Novela z. o platu představitelů státní moci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 133/0 dne 13. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 104).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 133/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 133/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 133/3, který byl rozeslán 8. 12. 2010 v 9:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 216).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.12.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2010 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 9/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2010.

Svým usnesením č. 67, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 425/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2010.

Témata EUROVOC: ministrmzdaodměňováníposlanec parlamentusnížení mezdsoudce a státní zástupce