Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 10
(730 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.12.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 202.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 158, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Kazachstánochrana investicpodpora investicČeská republika