Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 15
(237 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 129
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 129/0 dne 12. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 127).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 129/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 129/2, který byl rozeslán 8. 12. 2010 v 17:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 255).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který nepřijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 15/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 73, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.1.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 129/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 129/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 129, usnesení č. 309).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 2. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 3. 2011.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotyharmonizace danísazba DPHzkrácení daně