Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 16
(21 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 169
Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 169/0 dne 9. 11. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 167).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 169/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2010 na 9. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 253).

Hlasování č. 237 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 16/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 74, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 29/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2011.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůfinancování rozpočturozpočtový schodekveřejný dluh