Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 17
(59 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatelem je ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 53
Novela z. o krmivech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 23. 8. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 60).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 53/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 53/2, který byl rozeslán 7. 12. 2010 v 17:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 214).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 17/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 81, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 33/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2011.

Témata EUROVOC: kontrola dovozukontrola vývozukrmivakrmiva pro domácí zvířataveterinární léčivý přípravek