Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 21
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 274.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Vítězslav Jonáš, zástupce Senátu Jiří Lajtoch.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 28/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 28
Novela z. o odpadech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 23. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0028P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 227). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 150, usnesení č. 227).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2011 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 21/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 27.1.2011.

Svým usnesením č. 110, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 31/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2011.

Témata EUROVOC: automobilelektronický odpadnakládání s odpademodpad