Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 22
(199 kB)
Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Vacek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2010 jako tisk 131/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 131
N.z. o Úřadu práce České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 131/0 dne 11. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0131.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 156).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 131/3, který byl rozeslán 9. 12. 2010 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 250).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 27.1.2011.

Svým usnesením č. 109, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 28.1.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 73/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 131/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 131/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8., 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 127, usnesení č. 308).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 2. 2011.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 2. 2011 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 131/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 131/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 350).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2011.

Témata EUROVOC: boj proti nezaměstnanostinezaměstnanostpolitika zaměstnanostisociální politikazprostředkovatelna práce