Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 24
(1651 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.1.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 221.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jozef Regec, který nepřijal k tomuto tisku dne 6.4.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 24/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.4.2011.

Svým usnesením č. 171, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: antidiskriminační politikadiskriminace na základě pohlavíženská otázkaČeská republika