Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 26
(2863 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.1.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 225.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Vladimír Dryml, který nepřijal k tomuto tisku dne 6.4.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.4.2011.

Svým usnesením č. 172, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Dohoda z CotonouEvropské společenstvíhospodářská spoluprácepolitická spoluprácepolitika spoluprácezemě AKPČeská republika