Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 27
(1128 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.1.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 227.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 6.4.2011 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 27/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.4.2011.

Svým usnesením č. 175, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Republika Srbskoboj proti zločinnostipolicejní spoluprácetrestná činnostveřejná bezpečnostČeská republika