Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 29
(1162 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Praze

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.1.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 235.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Töpfer, který přijal k tomuto tisku dne 6.4.2011 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 29/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.4.2011.

Svým usnesením č. 170, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Nový Zélanddovolenápovolení k pobytupracovní povolenípracovník v zahraničívízová politikaČeská republika