Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 33
(46 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Marek Šnajdr.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 206/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 206
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 22. 12. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0206P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 286). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 60, usnesení č. 286).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který nepřijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 33/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 3.3.2011.

Svým usnesením č. 125, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 105/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 3. 2011 poslancům jako tisk 206/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 3. 2011 poslancům jako tisk 206/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 155, usnesení č. 424).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 4. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2011.

Témata EUROVOC: odborná kvalifikacepomocná lékařská profesezdravotnické povolánízdravotní osvědčení