Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 36
(38 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Mencl.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 1. 2011. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 219/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 219
Novela z. o o integrov. registru znečišťování živ. prostředí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 7. 1. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0219P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 288). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 64, usnesení č. 288).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2011 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 36/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 3.3.2011.

Svým usnesením č. 127, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2011.

Témata EUROVOC: kontrola znečištěnínebezpečný odpadopatření na kontrolu znečištěníorgány veřejné správyprevence environmentálních riziksledování životního prostředíslužba ve veřejném zájmuveřejné prohlášení