Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 37
(28 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 234
Novela z. o České národní bance - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 234/0 dne 20. 1. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 273).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 39, usnesení č. 273).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 37/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 3.3.2011.

Svým usnesením č. 119, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2011.
  Prezident zákon 22. 3. 2011 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2011.

Témata EUROVOC: bankovnictvíbankovní dohledcentrální bankafinanční trh