Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 39
(694 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993)

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.2.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 257.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.4.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.2.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 189, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Organizace amerických státůcizí státní občanmezinárodní trestní právorozsudeksvětová organizacetrestní soudČeská republika