Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 41
(645 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.2.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 263.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.4.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 6.4.2011 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 41/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 182, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: důvěrná informaceochrana komunikacíochrana údajůstátní tajemstvíŠvýcarskoČeská republika