Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 42
(444 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2011 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 42/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 3.3.2011.

Svým usnesením č. 122, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 131, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.