Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 43
(1969 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách

Navrhovateli jsou ministr dopravy Vít Bárta, ministr dopravy Radek Šmerda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.2.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.4.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 19.4.2011 usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 43/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.4.2011.

Svým usnesením č. 202, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.