Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 44
(133 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 115
Novela z. o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 8. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 125).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 115/1 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 25 dní (usnesení č. 174).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 115/2, který byl rozeslán 10. 12. 2010 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 297).

Hlasování č. 92 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 154, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 4. 2011.

Témata EUROVOC: chemický alkoholdieselová naftaminerální olejspotřební daňtabáktabákový průmysl