Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 49
(158 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Vít Bárta.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 136
Novela z. o dráhách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 14. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 128).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 136/2, který byl rozeslán 1. 2. 2011 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 343).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 137, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 3. 2011 poslancům jako tisk 136/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 3. 2011 poslancům jako tisk 136/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 91, usnesení č. 469).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Témata EUROVOC: Agentura Evropské unie pro železnicedopravní síťjízdní personálspolečná dopravní politikavysokorychlostní dopravaželezniční dopravaželezniční síť