Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 50
(143 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 150.

Navrhovatelem je senátor Karel Korytář.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 50/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 160, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 133/2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 26/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 26
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 22. 7. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0026P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 98).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 26/4, který byl rozeslán 15. 12. 2010 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 87, usnesení č. 296).

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozupravidla silničního provozusilniční dopravasilniční provozsprávní delikt