Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 52
(1329 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2010

Navrhovatelem je František Dohnal.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.2.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 19.4.2011 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.4.2011.

Svým usnesením č. 199, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.