Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 53
(337 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2010

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2011.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 7.4.2011 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 190, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.