Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 56
(564 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.3.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 288.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.3.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 19.4.2011 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 56/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.6.2011.

Svým usnesením č. 245, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Irskoochrana investicpodpora investicČeská republika