Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 60
(118 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 165
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 8. 11. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 217).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 9. 2. 2011 na 13. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 165/2, který byl rozeslán 16. 3. 2011 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 428).

Hlasování č. 177 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2011 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 60/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.4.2011.

Svým usnesením č. 198, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 2011.

Témata EUROVOC: léčbaochrana vodprevence nemocíprevence znečištěnísportovní vybaveníveřejná hygienazdravotní inspekcezdravotní rizikozdraví veřejnostiútlé dětství