Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 68
(3868 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2010

Navrhovatelem je Igor Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 68/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.6.2011.

Svým usnesením č. 253, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.