Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 69
(18511 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009

Navrhovateli jsou ministr dopravy Vít Bárta, ministr dopravy Radek Šmerda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.3.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 308.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 69/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 220, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: dohoda ADNmezinárodní dopravanebezpečná látkaplavební síťpřeprava nebezpečného nákladuvnitrozemská vodní dopravaČeská republikaříční plavba