Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 70
(1708 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta Mezinárodního energetického fóra, podepsaná v Rijádu, Království Saudské Arábie dne 22. února 2011

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.4.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 70/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 267, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.